Skip to main content

Text 52

Text 52

Devanagari

Devanagari

देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादय: । वसुदेव: सुतानष्टावादधे सहदेवया ॥ ५२ ॥

Text

Texto

devarakṣitayā labdhā
nava cātra gadādayaḥ
vasudevaḥ sutān aṣṭāv
ādadhe sahadevayā
devarakṣitayā labdhā
nava cātra gadādayaḥ
vasudevaḥ sutān aṣṭāv
ādadhe sahadevayā

Synonyms

Palabra por palabra

devarakṣitayā — by the wife named Devarakṣitā; labdhāḥ — achieved; nava — nine; ca — also; atra — here; gadā-ādayaḥ — sons headed by Gadā; vasudevaḥ — Śrīla Vasudeva; sutān — sons; aṣṭau — eight; ādadhe — begot; sahadevayā — in the wife named Sahadevā.

devarakṣitayā — con la esposa llamada Devarakṣitā; labdhāḥ — obtuvo; nava — nueve; ca — también; atra — aquí; gadā-ādayaḥ — hijos, comenzando con Gadā; vasudevaḥ — Śrīla Vasudeva; sutān — hijos; aṣṭau — ocho; ādadhe — engendró; sahadevayā — en la esposa llamada Sahadevā.

Translation

Traducción

By the semen of Vasudeva in the womb of Devarakṣitā, nine sons were born, headed by Gadā. Vasudeva, who was religion personified, also had a wife named Sahadevā, by whose womb he begot eight sons, headed by Śruta and Pravara.

Del semen de Vasudeva en el vientre de Devarakṣitā nacieron nueve hijos, encabezados por Gadā. Vasudeva, que era la religión en persona, tuvo también una esposa llamada Sahadevā, en cuyo vientre engendró a Śruta, Pravara y otros seis hijos.