Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.52

Verš

devarakṣitayā labdhā
nava cātra gadādayaḥ
vasudevaḥ sutān aṣṭāv
ādadhe sahadevayā

Synonyma

devarakṣitayā — od manželky jménem Devarakṣitā; labdhāḥ — dostal; nava — devět; ca — také; atra — zde; gadā-ādayaḥ — synů v čele s Gadou; vasudevaḥ — Śrīla Vasudeva; sutān — synů; aṣṭau — osm; ādadhe — počal; sahadevayā — s manželkou zvanou Sahadevā.

Překlad

Devarakṣitě se z Vasudevova semene narodilo devět synů, v jejichž čele stál Gadā. Vasudeva, který byl zosobněným náboženstvím, měl také ženu zvanou Sahadevā, s níž počal osm synů počínaje Śrutou a Pravarou.