Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.51

Verš

rājanya-kalpa-varṣādyā
upadevā-sutā daśa
vasu-haṁsa-suvaṁśādyāḥ
śrīdevāyās tu ṣaṭ sutāḥ

Synonyma

rājanya — Rājanya; kalpa — Kalpa; varṣa-ādyāḥ — Varṣa a jiní; upadevā- sutāḥ — synové Upadevy, další Vasudevovy manželky; daśa — deset; vasu — Vasu; haṁsa — Haṁsa; suvaṁśa — Suvaṁśa; ādyāḥ — a další; śrīdevāyāḥ — narozeni jiné ženě, zvané Śrīdevā; tu — avšak; ṣaṭ — šest; sutāḥ — synů.

Překlad

Vasudeva měl také manželku jménem Upadevā, která byla matkou deseti synů, počínaje Rājanyou, Kalpou a Varṣou. Śrīdevā, další manželka, měla šest synů, jako byli například Vasu, Haṁsa a Suvaṁśa.