Skip to main content

Text 51

Text 51

Devanagari

Devanagari

राजन्यकल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश । वसुहंससुवंशाद्या: श्रीदेवायास्तु षट् सुता: ॥ ५१ ॥

Text

Texto

rājanya-kalpa-varṣādyā
upadevā-sutā daśa
vasu-haṁsa-suvaṁśādyāḥ
śrīdevāyās tu ṣaṭ sutāḥ
rājanya-kalpa-varṣādyā
upadevā-sutā daśa
vasu-haṁsa-suvaṁśādyāḥ
śrīdevāyās tu ṣaṭ sutāḥ

Synonyms

Palabra por palabra

rājanya — Rājanya; kalpa — Kalpa; varṣa-ādyāḥ — Varṣa and others; upadevā-sutāḥ — sons of Upadevā, another wife of Vasudeva’s; daśa — ten; vasu — Vasu; haṁsa — Haṁsa; suvaṁśa — Suvaṁśa; ādyāḥ — and others; śrīdevāyāḥ — born of another wife, named Śrīdevā; tu — but; ṣaṭ — six; sutāḥ — sons.

rājanya — Rājanya; kalpa — Kalpa; varṣa-ādyāḥ — Varṣa y otros; upadevā-sutāḥ — hijos de Upadevā, otra esposa de Vasudeva; daśa — diez; vasu — Vasu; haṁsa — Haṁsa; suvaṁśa — Suvaṁśa; ādyāḥ — y otros; śrīdevāyāḥ — nacidos de otra esposa, llamada Śrīdevā; tu — pero; ṣaṭ — seis; sutāḥ — hijos.

Translation

Traducción

Vasudeva also had a wife named Upadevā, from whom came ten sons, headed by Rājanya, Kalpa and Varṣa. From Śrīdevā, another wife, came six sons, such as Vasu, Haṁsa and Suvaṁśa.

Vasudeva tuvo también una esposa llamada Upadevā, con la cual tuvo diez hijos, encabezados por Rājanya, Kalpa y Varṣa. De Śrīdevā, otra de sus esposas, tuvo seis hijos; tres de ellos fueron Vasu, Haṁsa y Suvaṁśa.