Skip to main content

Text 63

Text 63

Text

Verš

nija-guṇe tabe hare dehendriya-mana
aiche kṛpālu kṛṣṇa, aiche tāṅra guṇa
nija-guṇe tabe hare dehendriya-mana
aiche kṛpālu kṛṣṇa, aiche tāṅra guṇa

Synonyms

Synonyma

nija-guṇe — by transcendental qualities; tabe — then; hare — attracts; deha-indriya-mana — the body, senses and mind; aiche — in that way; kṛpālu kṛṣṇa — merciful Kṛṣṇa; aiche — in that way; tāṅra — His; guṇa — transcendental qualities.

nija-guṇe — transcendentálními vlastnostmi; tabe — potom; hare — upoutá; deha-indriya-mana — tělo, smysly i mysl; aiche — takto; kṛpālu kṛṣṇa — milostivý Kṛṣṇa; aiche — takto; tāṅra — Jeho; guṇa — transcendentální vlastnosti.

Translation

Překlad

“When the devotee is freed from all sinful material activities, Kṛṣṇa attracts his body, mind and senses to His service. Thus Kṛṣṇa is very merciful, and His transcendental qualities are very attractive.

„Poté, co je oddaný oproštěn od všech hříšných materialistických činností, Kṛṣṇa připoutá jeho tělo, mysl a smysly ke své službě. Kṛṣṇa je proto nesmírně milostivý a Jeho transcendentální vlastnosti jsou nesmírně přitažlivé.“