Skip to main content

TEXT 50

TEXT 50

Devanagari

Деванагарі

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

Text

Текст

buddhi-yukto jahātīha
ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva
yogaḥ karmasu kauśalam
буддгі-йукто джаха̄тı̄ха
убге сукр̣та-душкр̣те
тасма̄д йоґа̄йа йуджйасва
йоґах̣ кармасу кауш́алам

Synonyms

Послівний переклад

buddhi-yuktaḥ — one who is engaged in devotional service; jahāti — can get rid of; iha — in this life; ubhe — both; sukṛta-duṣkṛte — good and bad results; tasmāt — therefore; yogāya — for the sake of devotional service; yujyasva — be so engaged; yogaḥ — Kṛṣṇa consciousness; karmasu — in all activities; kauśalam — art.

буддгі-йуктах̣—той, хто віддано служить; джаха̄ті—може звільнитися від; іха—у цьому житті; убге—обидва; сукр̣та-душкр̣те— погані й добрі плоди; тасма̄т—тому; йоґа̄йа—до відданого служіння; йуджйасва—будь настільки залученим до; йоґах̣—свідомість Кр̣шн̣и; кармасу—у всій діяльності; кауш́алам—мистецтво.

Translation

Переклад

A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, which is the art of all work.

Людина, що віддано служить Господу, вже навіть у цьому житті звільнюється від кармічних наслідків, як добрих, так і поганих. Тому прагни до йоґи, — в ній мистецтво всієї діяльності.

Purport

Коментар

Since time immemorial each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One’s ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad-gītā, which teaches one to surrender unto Lord Śrī Kṛṣṇa in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. Arjuna is therefore advised to act in Kṛṣṇa consciousness, the purifying process of resultant action.

З давніх-давен кожна жива істота накопичила численні зворотні наслідки своєї доброї або лихої діяльності. Перебуваючи в такому стані, вона нічого не знає про своє справжнє становище. Подібне невідання можна розвіяти за допомогою повчань Бгаґавад-ґı̄ти, які радять цілком довіритись Господу Ш́рı̄ Кр̣шн̣і, й відтак повністю звільнитись від ланцюга дій та їх наслідків, що тривають життя за життям. Тому Арджуна одержав пораду діяти в свідомості Кр̣шн̣и, очищуючись таким чином від наслідків діяльності.