Skip to main content

TEXT 14

TEXT 14

Devanagari

Devanagari

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

Text

Tekst

deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate
deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate

Synonyms

Synonyms

deva — of the Supreme Lord; dvija — the brāhmaṇas; guru — the spiritual master; prājña — and worshipable personalities; pūjanam — worship; śaucam — cleanliness; ārjavam — simplicity; brahmacaryam — celibacy; ahiṁsā — nonviolence; ca — also; śārīram — pertaining to the body; tapaḥ — austerity; ucyate — is said to be.

deva — af den Højeste Herre; dvija — brāhmaṇaerne; guru — den åndelige mester; prājña — og tilbedelsesværdige personligheder; pūjanam — tilbedelse; śaucam — renlighed; ārjavam — enkelhed eller ligefremhed; brahmacaryam — cølibat; ahiṁsā — ikke-vold; ca — også; śārīram — hvad angår kroppen; tapaḥ — askese; ucyate — siges at være.

Translation

Translation

Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the brāhmaṇas, the spiritual master, and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and nonviolence.

Kroppens askese består i tilbedelse af den Højeste Herre, brāhmaṇaerne, den åndelige mester og ens ældre som ens fader og moder såvel som i renlighed, enkelhed, cølibat og ikke-vold.

Purport

Purport

The Supreme Godhead here explains the different kinds of austerity and penance. First He explains the austerities and penances practiced by the body. One should offer, or learn to offer, respect to God or to the demigods, the perfect, qualified brāhmaṇas and the spiritual master and superiors like father, mother or any person who is conversant with Vedic knowledge. These should be given proper respect. One should practice cleansing oneself externally and internally, and he should learn to become simple in behavior. He should not do anything which is not sanctioned by the scriptural injunctions. He should not indulge in sex outside of married life, for sex is sanctioned in the scripture only in marriage, not otherwise. This is called celibacy. These are penances and austerities as far as the body is concerned.

FORKLARING: Her forklarer den Højeste Guddom de forskellige former for askese og bodsøvelser. Som det første forklarer Han den askese og bodsøvelse, der praktiseres i forbindelse med kroppen. Man skal vise eller lære at vise respekt for Gud eller halvguderne, for de fuldkomne, kvalificerede brāhmaṇaer og for den åndelige mester og ældre personer såsom ens far, mor eller hvem som helst, der er velbevandret i vedisk kundskab. Disse skal vises tilbørlig respekt. Endvidere skal man lære at holde sig renlig i det ydre såvel som i det indre, og man skal være enkel og ligefrem i sin opførsel. Man må ikke gøre noget, der ikke er godkendt af de skriftlige påbud. Man må ikke hengive sig til sex uden for ægteskabet, for ifølge skrifterne er sex kun tilladt inden for ægteskabet. Det kaldes cølibat. Dette er bodsøvelse og askese, for så vidt kroppen angår.