Skip to main content

TEXT 14

TEXT 14

Devanagari

Devanagari

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

Text

Tekst

deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate
deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate

Synonyms

Synonyms

deva — of the Supreme Lord; dvija — the brāhmaṇas; guru — the spiritual master; prājña — and worshipable personalities; pūjanam — worship; śaucam — cleanliness; ārjavam — simplicity; brahmacaryam — celibacy; ahiṁsā — nonviolence; ca — also; śārīram — pertaining to the body; tapaḥ — austerity; ucyate — is said to be.

deva — Kõigekõrgema Jumala; dvija — brāhmaṇate; guru — vaimse õpetaja; prājña — ning kummardatavate isiksuste; pūjanam — kummardamine; śaucam — puhtus; ārjavam — lihtsus; brahmacaryam — tsölibaat; ahiṁsā — vägivallast hoidumine; ca — samuti; śārīram — kehaga seonduv; tapaḥ — askees; ucyate — öeldakse olevat.

Translation

Translation

Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the brāhmaṇas, the spiritual master, and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and nonviolence.

Kehalisteks askeesideks on Kõigekõrgema Jumala, brāhmaṇate, vaimse õpetaja ning kõrgemalseisvate isikute nagu isa ja ema teenimine ning puhtus, lihtsus, tsölibaat ja vägivallast hoidumine.

Purport

Purport

The Supreme Godhead here explains the different kinds of austerity and penance. First He explains the austerities and penances practiced by the body. One should offer, or learn to offer, respect to God or to the demigods, the perfect, qualified brāhmaṇas and the spiritual master and superiors like father, mother or any person who is conversant with Vedic knowledge. These should be given proper respect. One should practice cleansing oneself externally and internally, and he should learn to become simple in behavior. He should not do anything which is not sanctioned by the scriptural injunctions. He should not indulge in sex outside of married life, for sex is sanctioned in the scripture only in marriage, not otherwise. This is called celibacy. These are penances and austerities as far as the body is concerned.

Kõigekõrgem Jumal selgitab järgnevalt erinevaid askeese. Esmalt selgitab ta kehalisi askeese. Inimene peab avaldama lugupidamist või õppima avaldama lugupidamist Jumalale või pooljumalatele, täiuslikele ja kvalifitseeritud brāhmaṇatele ja vaimsele õpetajale, samuti kõrgemalseisvatele isikutele nagu isale, emale või igaühele, kes omab teadmisi vedalikest tarkustest. Sellistele isiksustele tuleb avaldada väärilist lugupidamist. Inimene peab puhastama ennast nii väliselt kui ka sisemiselt ning õppima lihtsalt käituma. Ta ei tohiks teha midagi, mida ei soovitata pühakirjades. Ta ei tohiks lubada endale seksuaalelu väljaspool abielu, sest pühakirjad lubavad seksuaalvahekorda astuda ainult oma abikaasaga. Seda nimetatakse tsölibaadiks. Sellised on kehalised askeesid.