Skip to main content

Bg. 17.14

Verš

deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate

Synonyma

deva — Nejvyššího Pána; dvija — brāhmaṇů; guru — duchovního učitele; prājña — a ctihodných osobností; pūjanam — uctívání; śaucam — čistota; ārjavam — přímost; brahmacaryam — celibát; ahiṁsā — nenásilí; ca — také; śārīram — týkající se těla; tapaḥ — askeze; ucyate — je řečeno, že je.

Překlad

Askeze týkající se těla spočívá v uctívání Nejvyššího Pána, brāhmaṇů, duchovního učitele a osob v nadřazeném postavení, jakými jsou otec a matka, jakož i v čistotě, přímosti, pohlavní zdrženlivosti a nenásilí.

Význam

Nejvyšší Pán nyní popisuje různé druhy askeze, počínaje těmi, které se týkají těla. Každý má projevovat, či se učit projevovat úctu Bohu nebo polobohům, dokonalým, kvalifikovaným brāhmaṇům, duchovnímu učiteli a osobám v nadřazeném postavení, jakými jsou otec, matka nebo kdokoliv obeznámený s védským poznáním. Ty všechny je třeba náležitě ctít. Člověk se má pravidelně očišťovat vně i uvnitř a učit se jednoduchému, přímému chování. Neměl by dělat nic, co není schváleno písmy. Nemá mít pohlavní styk s nikým kromě své ženy, neboť sex písma uznávají jedině v manželství. To se nazývá celibát. Tak vypadají různé druhy askeze těla.