Skip to main content

Synonyma

vivṛddha-manyuḥ
nesmírně rozhněvaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.19
vivṛddha
vyvinul — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.19
přesahující všechny meze — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.25
vyzrálý — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.6
zvětšoval — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.19
vysoce vznešené — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.52
zvětšené — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.37
nesmírnĕ zvĕtšené — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.26

Filter by hierarchy