Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.37

Verš

evaṁ vitta-vyatiṣaṅga-vivṛddha-vairānubandho ’pi pūrva-vāsanayā mitha udvahaty athāpavahati.

Synonyma

evam — takto; vitta-vyatiṣaṅga — kvůli finančním transakcím; vivṛddha — zvětšené; vaira-anubandhaḥ — panuje mezi nimi nepřátelství; api — ačkoliv; pūrva-vāsanayā — když jejich minulé bezbožné činnosti nesou své ovoce; mithaḥ — navzájem; udvahati — spojí se prostřednictvím svatby synů a dcer; atha — poté; apavahati — zruší manželství a rozvedou se.

Překlad

I když jsou lidé nepřáteli, chtějí znovu a znovu naplňovat své touhy, a proto někdy uzavírají svatby. Tato manželství bohužel nemají dlouhého trvání a zúčastněné osoby se zase rozvedou nebo se rozdělí nějakým jiným způsobem.

Význam

Již bylo řečeno, že každá podmíněná duše má sklony podvádět, a to platí i v manželství. Všude v tomto hmotném světě je jedna podmíněná duše nepřátelská vůči druhé. Na nějaký čas mohou být lidé přáteli, ale nakonec se znovu znepřátelí a bojují o peníze. Někdy uzavřou svatbu a pak se rozvedou nebo se rozdělí nějakým jiným způsobem. Všeobecně vzato, jednota není nikdy trvalá. Kvůli sklonu podvádět zůstávají obě strany navzájem nepřátelské. Dokonce i ve vědomí Kṛṣṇy dochází k odloučení a vzniká nepřátelství vlivem převládajících hmotných sklonů.