Skip to main content

Synonyma

śāstra-dṛṣṭena
daných písmy — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.50
śāstra-kṛt
sestavitel zjevených písem. — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.22
sat-śāstra-paripanthinaḥ
odvrácení od transcendentálních pokynů písem. — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.28
ut-śāstra-vartinaḥ
překračující usměrňující zásady uvedené v śāstráchŚrīmad-bhāgavatam 7.4.20
ut-śāstra
mimo meze dané pokyny písem — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.30
śāstra-vartmabhiḥ
podle různých pokynů písem. — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.33
veda-śāstra-vit
ten, kdo zná význam védské literatury — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.45
veda-śāstra
védskými písmy — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.8
śāstra
písma — Bg. 16.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.43
písmy — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.25
neautorizovanými písmy — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.36
svatých písem — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.33
zjevených písem — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.101
zjevená písma — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.48
písem — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.120
jež zahrnuje zjevená písma — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.41-43