Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.4-5

Verš

tāṁs tvaṁ śaṁsaya sūkte dve
vaiśvadeve mahātmanaḥ
te svar yanto dhanaṁ satra-
pariśeṣitam ātmanaḥ
dāsyanti te ’tha tān arccha
tathā sa kṛtavān yathā
tasmai dattvā yayuḥ svargaṁ
te satra-pariśeṣaṇam

Synonyma

tān — jim všem; tvam — ty; śaṁsaya — popiš; sūkte — védské hymny; dve — dva; vaiśvadeve — týkající se Vaiśvadevy, Nejvyšší Osobnosti Božství; mahātmanaḥ — všem těm velkým duším; te — oni; svaḥ yantaḥ — až se odeberou na svá místa na nebeských planetách; dhanam — bohatství; satra-pariśeṣitam — které zbývá na konci yajñi; ātmanaḥ — svůj vlastní majetek; dāsyanti — dají; te — tobě; atha — proto; tān — k nim; arccha — jdi tam; tathā — takto (podle otcových pokynů); saḥ — on (Nābhāga); kṛtavān — vykonal; yathā — jak mu otec poradil; tasmai — jemu; dattvā — poté, co dali; yayuḥ — odebrali se; svargam — na nebeské planety; te — oni všichni; satra-pariśeṣaṇam — zbytky po yajñi.

Překlad

Nābhāgův otec pokračoval: “Jdi k těm velkým duším a sděl jim dva védské hymny týkající se Vaiśvadevy. Až tito mocní mudrci skončí svou oběť a půjdou na nebeské planety, dají ti zbytek peněz, které z oběti získali. Hned se tam proto vydej.” Nābhāga tedy jednal přesně podle rady svého otce. Velcí mudrci Aṅgirovy dynastie mu dali všechno své bohatství a pak se odebrali na nebeské planety.