Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.6

Verš

taṁ kaścit svīkariṣyantaṁ
puruṣaḥ kṛṣṇa-darśanaḥ
uvācottarato ’bhyetya
mamedaṁ vāstukaṁ vasu

Synonyma

tam — Nābhāgovi; kaścit — někdo; svīkariṣyantam — když si bral bohatství od vznešených mudrců; puruṣaḥ — člověk; kṛṣṇa-darśanaḥ — tmavého vzhledu; uvāca — pronesl; uttarataḥ — ze severu; abhyetya — přicházející; mama — moje; idam — tyto; vāstukam — zbytky po oběti; vasu — všechno bohatství.

Překlad

Když si Nābhāga bral toto bohatství, přišel za ním ze severu člověk tmavého vzhledu a promluvil: “Všechno bohatství z obětní arény patří mně.”