Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.7

Verš

mamedam ṛṣibhir dattam
iti tarhi sma mānavaḥ
syān nau te pitari praśnaḥ
pṛṣṭavān pitaraṁ yathā

Synonyma

mama — moje; idam — to všechno; ṛṣibhiḥ — velkými světci; dattam — bylo dáno; iti — takto; tarhi — proto; sma — vskutku; mānavaḥ — Nābhāga; syāt — nechť je; nau — nás; te — tvému; pitari — otci; praśnaḥ — dotaz; pṛṣṭavān — též se zeptal; pitaram — svého otce; yathā — jak byl požádán.

Překlad

Nābhāga pak řekl: “Toto bohatství je moje. Velcí světci mi ho dali.” Když to Nābhāga vyslovil, člověk s tmavým zevnějškem odvětil: “Pojďme za tvým otcem a požádejme ho, ať náš spor rozsoudí.” Nābhāga se tedy zeptal svého otce.