Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.34

Verš

amoghaṁ deva-sandarśam
ādadhe tvayi cātmajam
yonir yathā na duṣyeta
kartāhaṁ te sumadhyame

Synonyma

amogham — nikdy ne plané; deva-sandarśam — setkání s polobohy; ādadhe — předám (svoje semeno); tvayi — tobě; ca — také; ātmajam — syna; yoniḥ — lůno, pramen zrození; yathā — jako; na — ne; duṣyeta — bude znečištěno; kartā — zařídím; aham — já; te — pro tebe; sumadhyame — ó krásná dívko.

Překlad

Bůh Slunce řekl: “Ó krásná Pṛtho, s polobohy se nemůžeš setkat nadarmo. Předám ti do lůna své semeno a porodíš syna. Jelikož jsi ještě svobodná dívka, zařídím, aby tvé panenství zůstalo nedotčené.”

Význam

Ve védské civilizaci se nikdo neožení s dívkou, která porodila dítě před svatbou. Proto se Pṛthā zdráhala, když jí bůh Slunce, který se jí zjevil, chtěl dát dítě-byla stále ještě svobodná. Aby její panenství zůstalo neporušeno, bůh Slunce zařídil, že jí dítě vyšlo z ucha. Proto dostalo jméno Karṇa. Je zvykem, že se dívka má vdávat jako akṣata-yoni, panna. Žádná dívka by neměla mít dítě před svatbou.