Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.35

Verš

iti tasyāṁ sa ādhāya
garbhaṁ sūryo divaṁ gataḥ
sadyaḥ kumāraḥ sañjajñe
dvitīya iva bhāskaraḥ

Synonyma

iti — takto; tasyām — do ní (Pṛthy); saḥ — on (bůh Slunce); ādhāya — když vypustil semeno; garbham — těhotenství; sūryaḥ — bůh Slunce; divam — na nebeské planety; gataḥ — vrátil se; sadyaḥ — hned nato; kumāraḥ — dítě; sañjajñe — narodilo se; dvitīyaḥ — druhý; iva — jako; bhāskaraḥ — bůh Slunce.

Překlad

Poté, co takto bůh Slunce promluvil, vypustil semeno do lůna Pṛthy a vrátil se do nebeského království. Hned nato se Kuntī narodilo dítě, jež vypadalo jako druhý bůh Slunce.