Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.36

Verš

taṁ sātyajan nadī-toye
kṛcchrāl lokasya bibhyatī
prapitāmahas tām uvāha
pāṇḍur vai satya-vikramaḥ

Synonyma

tam — to dítě; — ona (Kuntī); atyajat — zanechala; nadī-toye — v říční vodě; kṛcchrāt — kající se; lokasya — z lidí okolo; bibhyatī — obávající se; prapitāmahaḥ — (tvůj) praděd; tām — s ní (Kuntī); uvāha — oženil se; pāṇḍuḥ — král známý jako Pāṇḍu; vai — vskutku; satya-vikramaḥ — zbožný a chrabrý.

Překlad

Kuntī se bála, že ji budou lidé pomlouvat, a proto musela s těžkým srdcem zapudit city, které ji k jejímu dítěti poutaly. Neochotně je uložila do košíku a pustila po proudu řeky. Později se s Kuntī oženil tvůj praděd, zbožný a chrabrý král Pāṇḍu.