Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.22.44-45

Verš

daṇḍapāṇir nimis tasya
kṣemako bhavitā yataḥ
brahma-kṣatrasya vai yonir
vaṁśo devarṣi-satkṛtaḥ
kṣemakaṁ prāpya rājānaṁ
saṁsthāṁ prāpsyati vai kalau
atha māgadha-rājāno
bhāvino ye vadāmi te

Synonyma

daṇḍapāṇiḥ — Daṇḍapāṇi; nimiḥ — Nimi; tasya — jeho (Mahīnary); kṣemakaḥ — syn jménem Kṣemaka; bhavitā — narodí se; yataḥ — jemuž (Nimimu); brahma-kṣatrasya — brāhmaṇů a kṣatriyů; vai — jistě; yoniḥ — původ; vaṁśaḥ — dynastie; deva-ṛṣi-satkṛtaḥ — ctěná velkými světci a polobohy; kṣemakam — král Kṣemaka; prāpya — až potud; rājānam — vladař; saṁsthām — jejich konec; prāpsyati — nastane; vai — jistě; kalau — v této Kali-yuze; atha — poté; māgadha-rājānaḥ — králové Māgadhské dynastie; bhāvinaḥ — budoucnost; ye — všichni ti, kdo; vadāmi — vyložím; te — tobě.

Překlad

Synem Mahīnary bude Daṇḍapāṇi a jeho synem pak bude Nimi, jemuž se narodí král Kṣemaka. Tak jsem ti představil dynastii boha Měsíce, z níž pocházejí brāhmaṇové a kṣatriyové a kterou uctívají polobozi a velcí světci. V této Kali-yuze bude Kṣemaka posledním vladařem. Nyní ti nastíním budoucnost Māgadhské dynastie. Prosím poslouchej.