Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.20.20

Verš

yadā na jagṛhe rājā
bhāryā-putrāv aninditau
śṛṇvatāṁ sarva-bhūtānāṁ
khe vāg āhāśarīriṇī

Synonyma

yadā — když; na — ne; jagṛhe — přijal; rājā — král (Duṣmanta); bhāryā- putrau — svého pravého syna a pravou ženu; aninditau — bezúhonné, které nemohl nikdo z ničeho vinit; śṛṇvatām — v doslechu; sarva-bhūtānām — všech lidí; khe — na nebi; vāk — zvuková vibrace; āha — prohlásila; aśarīriṇī — bez těla.

Překlad

Když král odmítl svou manželku a syna přijmout, přestože byli nevinní, z nebe zazněl nevtělený hlas jako osudové znamení, které slyšeli všichni přítomní.

Význam

Mahārāja Duṣmanta věděl, že Śakuntalā a onen chlapec byli jeho manželka a syn, ale jelikož přicházeli odjinud a občané je neznali, zprvu je odmítl přijmout. Śakuntalā však byla tak počestná, že hlas z nebe zvěstoval pravdu, aby ji mohli slyšet všichni. Když se všichni díky tomuto osudovému znamení dozvěděli, že Śakuntalā a její dítě jsou skutečně králova manželka se synem, král je s radostí přijal.