Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.15.31

Verš

yato yato ’sau praharat-paraśvadho
mano-’nilaujāḥ para-cakra-sūdanaḥ
tatas tataś chinna-bhujoru-kandharā
nipetur urvyāṁ hata-sūta-vāhanāḥ

Synonyma

yataḥ — kdekoliv; yataḥ — kdekoliv; asau — Pán Paraśurāma; praharat — sekající; paraśvadhaḥ — mistr v zacházení se svou zbraní, sekyrou neboli paraśu; manaḥ — jako mysl; anila — jako vítr; ojāḥ — mocný; para-cakra — nepřátelské vojenské síly; sūdanaḥ — ničitel; tataḥ — tam; tataḥ — a zase tam; chinna — usekané a rozházené; bhuja — ruce; ūru — nohy; kandharāḥ — plece; nipetuḥ — padali; urvyām — na zem; hata — zabití; sūta — vozatajové; vāhanāḥ — koně a sloni, na nichž seděli jezdci.

Překlad

Pán Paraśurāma byl mistrem v pobíjení vojska nepřítele a rychlostí mysli a větru rozsekával nepřátele svou sekyrou (paraśu). Všude, kam se vydal, padali jeho protivníci k zemi s usekanýma nohama, rukama i rameny a spolu s jejich vozataji i slony a koňmi, na kterých jeli, byli usmrceni.

Význam

Na začátku, když vojsko nepřítele čítalo obrovské množství bojujících vojáků, slonů a koní, Pán Paraśurāma vnikl mezi ně a zabíjel je rychlostí mysli. Když se potom poněkud unavil, zpomalil na rychlost větru a pokračoval v rázném pobíjení nepřátel. Mysl je rychlejší než vítr.