Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.11.31-34

Verš

atha praviṣṭaḥ sva-gṛhaṁ
juṣṭaṁ svaiḥ pūrva-rājabhiḥ
anantākhila-koṣāḍhyam
anarghyoruparicchadam
vidrumodumbara-dvārair
vaidūrya-stambha-paṅktibhiḥ
sthalair mārakataiḥ svacchair
bhrājat-sphaṭika-bhittibhiḥ
citra-sragbhiḥ paṭṭikābhir
vāso-maṇi-gaṇāṁśukaiḥ
muktā-phalaiś cid-ullāsaiḥ
kānta-kāmopapattibhiḥ
dhūpa-dīpaiḥ surabhibhir
maṇḍitaṁ puṣpa-maṇḍanaiḥ
strī-pumbhiḥ sura-saṅkāśair
juṣṭaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇaiḥ

Synonyma

atha — potom; praviṣṭaḥ — vešel; sva-gṛham — do svého paláce; juṣṭam — obývaného; svaiḥ — členy Jeho rodiny; pūrva-rājabhiḥ — dřívějšími členy královského rodu; ananta — nekonečné; akhila — všude; koṣa — pokladnice; āḍhyam — bohaté; anarghya — nedocenitelné; uru — vznešené; paricchadam — příslušenství; vidruma — z korálu; udumbara-dvāraiḥ — po obou stranách dveří; vaidūrya-stambha — se sloupy z vaidūrya-maṇi; paṅktibhiḥ — v řadě; sthalaiḥ — s podlahami; mārakataiḥ — z kamene marakata; svacchaiḥ — čistě vyleštěného; bhrājat — oslnivé; sphaṭika — z mramoru; bhittibhiḥ — základy; citra-sragbhiḥ — s různými květinovými girlandami; paṭṭikābhiḥ — s vlajkami; vāsaḥ — látky; maṇi-gaṇa-aṁśukaiḥ — s různými zářícími a cennými kameny; muktā-phalaiḥ — s perlami; cit-ullāsaiḥ — zvětšující nebeský požitek; kānta-kāma — plnící přání; upapattibhiḥ — takovým příslušenstvím; dhūpa-dīpaiḥ — s vonnými tyčinkami a lampami; surabhibhiḥ — s pronikavou vůní; maṇḍitam — ozdobený; puṣpa-maṇḍanaiḥ — pestrými kyticemi; strī-pumbhiḥ — muži a ženami; sura-saṅkāśaiḥ — vypadajícími jako polobozi; juṣṭam — obydlen; bhūṣaṇa-bhūṣaṇaiḥ — jejichž těla zkrášlovala jejich ozdoby.

Překlad

Poté Pán Rāmacandra vstoupil do paláce svých předků. Nacházely se v něm mnohé pokladnice a bohaté šatníky. Po obou stranách vstupních dveří byla sedátka z korálu, kolem nádvoří stály sloupy z vaidūrya-maṇi, podlaha byla z blýskavě naleštěného kamene marakata-maṇi a základy z mramoru. Celý palác byl vyzdoben vlajkami a girlandami, posázený cennými drahokamy vydávajícími nebeskou záři a také mnoha perlami. Hořely v něm četné lampy a doutnaly vonné tyčinky. Všichni muži a ženy v paláci vypadali jako polobozi a měli na sobě různé ozdoby, které na jejich tělech ještě zkrásněly.