Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.6

Verš

śrī-sūta uvāca
evaṁ parīkṣitā rājñā
sadasi brahma-vādinām
pṛṣṭaḥ provāca bhagavāñ
chukaḥ parama-dharma-vit

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī pravil; evam — takto; parīkṣitā — Mahārājem Parīkṣitem; rājñā — králem; sadasi — na shromáždění; brahma- vādinām — všech vznešených světců, dokonale znalých védského poznání; pṛṣṭaḥ — dotázán; provāca — odpověděl; bhagavān — nejmocnější; śukaḥ — Śuka Gosvāmī; parama-dharma-vit — největší znalec náboženských zásad.

Překlad

Sūta Gosvāmī pravil: “Na žádost, kterou Mahārāja Parīkṣit vznesl na shromáždění všech učenců v oboru védského poznání, začal Śukadeva Gosvāmī, největší znalec náboženských zásad, opět hovořit.”