Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.5

Verš

ye bhūtā ye bhaviṣyāś ca
bhavanty adyatanāś ca ye
teṣāṁ naḥ puṇya-kīrtīnāṁ
sarveṣāṁ vada vikramān

Synonyma

ye — všichni, kteří; bhūtāḥ — již se narodili; ye — všichni, kteří; bhaviṣyāḥ — teprve se narodí; ca — a; bhavanti — žijí; adyatanāḥ — nyní; ca — také; ye — všichni, kteří; teṣām — jich všech; naḥ — nám; puṇya-kīrtīnām — kteří byli zbožní a oslavovaní; sarveṣām — jich všech; vada — prosím pověz; vikramān — o schopnostech.

Překlad

“Prosím, pověz nám o schopnostech všech slavných králů narozených v dynastii Vaivasvaty Manua, a to jak těch, kteří tu již nejsou, těch, kteří mají teprve přijít, i těch, kteří žijí nyní.”