Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.17

Verš

bhagavan kim idaṁ jātaṁ
karma vo brahma-vādinām
viparyayam aho kaṣṭaṁ
maivaṁ syād brahma-vikriyā

Synonyma

bhagavan — ó můj pane; kim idam — co to znamená; jātam — narozená; karma — jednání s hmotnými výsledky; vaḥ — vás všech; brahma- vādinām — vás, kteří jste odborníky v pronášení védských manter; viparyayam — odchylka; aho — běda; kaṣṭam — žalostné; evam syāt — to se nemělo stát; brahma-vikriyā — tento opačný účinek védských manter.

Překlad

“Můj pane, vy všichni jste odborníky v pronášení védských manter. Jak je tedy možné, že je výsledek opačný, než jsme si přáli? To je žalostné. K tomuto zvratu v účinku védských manter nemělo dojít.”

Význam

V současném věku je konání yajñi zakázáno, protože nikdo nedokáže správně recitovat védské mantry. Jsou-li védské mantry pronášeny bez chyb, musela by se touha, s níž je oběť konána, vyplnit. Proto se zpěv Hare Kṛṣṇa nazývá mahā-mantra — velká, vznešená mantra, jež všechny ostatní védské mantry převyšuje — neboť její zpívání přináší tolik příznivých výsledků. Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil (Śikṣāṣṭaka 1):

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam

“Sláva saṅkīrtanu Śrī Kṛṣṇy, který očišťuje srdce od prachu hromaděného po mnoho let a hasí požár podmíněného života, opakujících se zrození a smrtí. Toto saṅkīrtanové hnutí je největším požehnáním celému lidstvu, protože šíří paprsky dobrotivého měsíce. Je životem veškerého transcendentálního poznání. Zvětšuje oceán transcendentální blaženosti a umožňuje nám plně vychutnávat nektar, po kterém vždy velmi toužíme.”

Jako nejlepší ze všech obětí nám tedy byla předána saṅkīrtana-yajña. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ (Bhāg. 11.5.32). Inteligentní lidé využijí nejmocnější yajñi tohoto věku a budou společně zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Když Hare Kṛṣṇa mantru zpívá mnoho lidí společně, jejich zpívání se nazývá saṅkīrtan a výsledkem této yajñi je, že se na obloze objeví mraky (yajñād bhavati parjanyaḥ). V době, kdy vládnou katastrofální sucha, mohou lidé nalézt úlevu od nedostatku deště a jídla v jednoduché metodě Hare Kṛṣṇa yajñi. Nyní panují sucha v celé Evropě i Americe a lidé trpí, avšak pokud vezmou toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vážně, skončí se svými hříšnými činnostmi a budou zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, všechny jejich problémy se bez potíží vyřeší. S jinými yajñami se pojí mnoho těžkostí, protože nyní nenajdeme učence, kteří by dovedli dokonale recitovat mantry, a není ani možné zajistit věci, které jsou pro vykonání yajñi zapotřebí. Společnost je chudá a lidem schází védské poznání i schopnost pronášet védské mantry, a proto je Hare Kṛṣṇa mahā- mantra jedinou nadějí. Lidé by měli být natolik inteligentní, aby ji začali zpívat. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Ti, kdo mají hloupé mozky, toto zpívání nepochopí ani se mu nemohou začít věnovat.