Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.4.3-4

Verš

yo ’sau grāhaḥ sa vai sadyaḥ
paramāścarya-rūpa-dhṛk
mukto devala-śāpena
hūhūr gandharva-sattamaḥ
praṇamya śirasādhīśam
uttama-ślokam avyayam
agāyata yaśo-dhāma
kīrtanya-guṇa-sat-katham

Synonyma

yaḥ — který; asau — ten; grāhaḥ — stal se krokodýlem; saḥ — on; vai — jistě; sadyaḥ — okamžitě; parama — nádhernou; āścarya — úžasnou; rūpa- dhṛk — mající podobu (v původním postavení Gandharvy); muktaḥ — byl vysvobozen; devala-śāpena — prokletím od Devaly Ṛṣiho; hūhūḥ — jenž se dříve jmenoval Hūhū; gandharva-sattamaḥ — nejlepší z Gandharvů; praṇamya — skládající poklony; śirasā — hlavou; adhīśam — nejvyššímu vládci; uttama-ślokam — který je uctíván vybranými verši; avyayam — který je nejvyšší z věčných; agāyata — začal opěvovat; yaśaḥ-dhāma — slávu Pána; kīrtanya-guṇa-sat-katham — jehož transcendentální zábavy a vlastnosti jsou slavné.

Překlad

Nejlepší z Gandharvů, král Hūhū, se po prokletí Devalou Munim stal krokodýlem. Když byl nyní Nejvyšším Pánem vysvobozen, přijal nádhernou podobu Gandharvy. Jelikož pochopil, čí milostí se to stalo, okamžitě sklonil s úctou hlavu a začal pronášet modlitby, jenž jsou vhodné pro transcendentální Osobnost Božství, nejvyššího z věčných, který je uctíván vybranými verši.

Význam

Příběh, jak se Gandharva stal krokodýlem, bude popsán později. Prokletí, kvůli němuž se Gandharva dostal do takového postavení, bylo ve skutečnosti naopak požehnání. Když světec někoho prokleje, nemá se na to hledět s nelibostí, protože taková kletba je nepřímo požehnáním. Gandharva měl mentalitu obyvatel nebeského planetárního systému, a stát se společníkem Nejvyššího Pána by mu trvalo milióny dlouhých let. Jelikož ho však proklel Devala Ṛṣi, stal se krokodýlem a v jediném životě se dočkal toho štěstí, že viděl Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář a byl přemístěn do duchovního světa, aby se stal jedním z Pánových společníků. Podobně i Gajendru Nejvyšší Pán vysvobodil, když ho zbavil prokletí od Agastyi Muniho.