Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.52

Verš

tvaṁ sarva-lokasya suhṛt priyeśvaro
hy ātmā gurur jñānam abhīṣṭa-siddhiḥ
tathāpi loko na bhavantam andha-dhīr
jānāti santaṁ hṛdi baddha-kāmaḥ

Synonyma

tvam — Ty, můj milý Pane; sarva-lokasya — všech planet a jejich obyvatel; suhṛt — nejlepší přítel; priya — nejdražší; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; hi — také; ātmā — nejvyšší duše; guruḥ — svrchovaný učitel; jñānam — nejvyšší poznání; abhīṣṭa-siddhiḥ — splnění všech tužeb; tathā api — přesto; lokaḥ — osoby; na — ne; bhavantam — Tebe; andha-dhīḥ — kvůli zaslepené inteligenci; jānāti — mohou znát; santam — setrvávajícího; hṛdi — v srdci; baddha-kāmaḥ — kvůli pomatenosti hmotným chtíčem.

Překlad

Můj Pane, jsi svrchovaným dobrodincem všech, nejdražším přítelem, vládcem, Nadduší, nejvyšším učitelem a tím, kdo uděluje nejvyšší poznání a plní všechny touhy. Přestože však sídlíš v srdci, pošetilci Tě kvůli chtivým touhám ve svých srdcích nemohou znát.

Význam

Zde je vysvětlena příčina pošetilosti. I když Pán sídlí v srdci každé živé bytosti (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati), podmíněná duše v tomto světě je plná hmotného chtíče, a tudíž nemůže znát Nejvyšší Osobnost Božství. Tato pošetilost způsobuje, že člověk nedokáže přijmout Pánovy pokyny, přestože je Pán připravený učit každého zvenčí i zevnitř. Kṛṣṇa sám říká: dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te. Může nám dávat pokyny k oddané službě, pomocí níž se lze vrátit domů, zpátky k Bohu. Lidé se však bohužel této oddané službě vyhýbají. Pán sídlí v srdci každého a může každému dát všechny pokyny potřebné k návratu zpátky k Bohu, ale pod vlivem chtivých tužeb se člověk raději věnuje materialistickým činnostem a Pánovi neslouží. Proto je připraven o hodnotu obsaženou v Pánových pokynech. Mentální spekulací můžeme pochopit, že nejsme tělo, nýbrž duše, ale dokud se nezaměstnáme oddanou službou, nikdy nenaplníme skutečný smysl života. Skutečným smyslem života je vrátit se domů, zpátky k Bohu, kde můžeme žít s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, hrát si s Pánem, tancovat a jíst s Ním. To jsou různé podoby ānandy, duchovního štěstí v rámci duchovní rozmanitosti. Pomocí spekulativního poznání sice lze dospět na úroveň brahma-bhūta a porozumět své duchovní totožnosti, ale bez poznání Nejvyšší Osobnosti Božství nelze okusit duchovní život. To je zde naznačeno slovem abhīṣṭa- siddhiḥ. Konečného cíle života můžeme dosáhnout jedině oddanou službou Pánu. Pán nám pak bude dávat vhodné pokyny, jak dospět zpátky domů, zpátky k Bohu.