Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.9

Verš

śrī-bhagavān uvāca
vatsa prahrāda bhadraṁ te
prayāhi sutalālayam
modamānaḥ sva-pautreṇa
jñātīnāṁ sukham āvaha

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán, Osobnost Božství, pravil; vatsa — ó Můj milý synu; prahrāda — ó Prahlāde Mahārāji; bhadram te — přeji ti vše dobré; prayāhi — prosím jdi; sutala-ālayam — na místo zvané Sutala; modamānaḥ — v radostné náladě; sva-pautreṇa — se svým vnukem (Mahārājem Balim); jñātīnām — svých příbuzných a přátel; sukham — štěstí; āvaha — vychutnávej.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý synu Prahlāde, přeji ti vše dobré. Prozatím prosím odejdi na místo zvané Sutala a žij tam šťastně se svým vnukem a dalšími příbuznými a přáteli.