Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.14

Verš

brahman santanu śiṣyasya
karma-cchidraṁ vitanvataḥ
yat tat karmasu vaiṣamyaṁ
brahma-dṛṣṭaṁ samaṁ bhavet

Synonyma

brahman — ó brāhmaṇo; santanu — prosím popiš; śiṣyasya — svého žáka; karma-chidram — nedostatky v obřadu; vitanvataḥ — toho, který prováděl oběti; yat tat — to, co; karmasu — při plodonosných obřadech; vaiṣamyam — nesrovnalost; brahma-dṛṣṭam — když to posoudí brāhmaṇové; samam — urovnaná; bhavet — stává se.

Překlad

Ó nejlepší z brāhmaṇů, Śukrācāryo, prosím popiš, jaké chyby se tvůj žák Bali Mahārāja dopustil při provádění obětí. Když bude posouzena v přítomnosti kvalifikovaných brāhmaṇů, povede to k její nápravě.

Význam

Když se Bali Mahārāja a Prahlāda Mahārāja odebrali na planetu Sutala, Pán Viṣṇu se zeptal Śukrācāryi, za jakou chybu Baliho Mahārāje ho Śukrācārya proklel. Někdo může namítat, že Bali Mahārāja již odešel, a jak tedy mohli posuzovat jeho chyby? Na to Pán Viṣṇu Śukrācāryovi odpověděl, že Baliho přítomnost nebyla zapotřebí, protože posouzením před brāhmaṇy mohly být jeho chyby a nesrovnalosti urovnány. Jak uvidíme v dalším verši, Bali Mahārāja žádné chyby neudělal; Śukrācārya ho proklel bezdůvodně. Pro Baliho Mahārāje to však bylo prospěšné. Následkem Śukrācāryova prokletí přišel o všechno své vlastnictví, a díky své silné víře v oddanou službu získal přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Po oddaném se samozřejmě nežádá, aby prováděl plodonosné činnosti. Śāstra uvádí: sarvārhaṇam acyutejyā (Bhāg. 4.31.14). Uctívání Acyuty, Nejvyšší Osobnosti Božství, uspokojí každého. Jelikož Bali Mahārāja uspokojil Nejvyšší Osobnost Božství, jeho oběti proběhly bez jakýchkoliv nedostatků.