Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.13

Verš

athāhośanasaṁ rājan
harir nārāyaṇo ’ntike
āsīnam ṛtvijāṁ madhye
sadasi brahma-vādinām

Synonyma

atha — poté; āha — řekl; uśanasam — Śukrācāryovi; rājan — ó králi; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; nārāyaṇaḥ — Pán; antike — poblíž; āsīnam — který seděl; ṛtvijām madhye — uprostřed všech knězů; sadasi — ve shromáždění; brahma-vādinām — následovníků védských zásad.

Překlad

Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, poté oslovil Śukrācāryu, který seděl uprostřed shromáždění spolu s knězi (brahma, hotā, udgātā a adhvaryu). Ó Mahārāji Parīkṣite, všichni tito knězi byli brahma-vādīni, konající oběti podle védských zásad.