Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.6-7

Verš

yasmin vairānubandhena
vyūḍhena vibudhetarāḥ
bahavo lebhire siddhiṁ
yām u haikānta-yoginaḥ
tenāhaṁ nigṛhīto ’smi
bhavatā bhūri-karmaṇā
baddhaś ca vāruṇaiḥ pāśair
nātivrīḍe na ca vyathe

Synonyma

yasmin — k Tobě; vaira-anubandhena — neustálým jednáním jako s nepřítelem; vyūḍhena — připoutaní díky takové inteligenci; vibudha-itarāḥ — démoni (ti druzí než polobozi); bahavaḥ — mnozí; lebhire — dosáhli; siddhim — dokonalosti; yām — jež; u ha — je dobře známo; ekānta-yoginaḥ — rovná se výsledkům úspěšných mystických yogīnů; tena — proto; aham — já; nigṛhītaḥ asmi — ačkoliv jsem trestán; bhavatā — Tebou; bhūri-karmaṇā — který dokážeš mnoho úžasných činů; baddhaḥ ca — jsem zajat a spoután; vāruṇaiḥ pāśaiḥ — Varuṇovými provazy; na ati-vrīḍe — vůbec se za to nestydím; na ca vyathe — ani příliš netrpím.

Překlad

Mnozí démoni, kteří vůči Tobě chovali trvalé nepřátelství, nakonec dosáhli dokonalosti velkých mystických yogīnů. Jedinou činností umíš posloužit mnoha účelům, a proto se nestydím ani nermoutím, že jsem spoután Varuṇovými provazy a že jsi mě potrestal tolika způsoby.

Význam

Bali Mahārāja oceňoval Pánovu milost nejen vůči němu, ale i vůči mnoha jiným démonům. Říká se, že Pán je dokonale milostivý, neboť svou milostí nešetří. Bali Mahārāja byl zcela odevzdaným oddaným, avšak i démoni, kteří nebyli zdaleka natolik odevzdaní, ale byli pouze nepřáteli Pána, dosáhli téhož vznešeného postavení jako mnoho mystických yogīnů. Bali Mahārāja si tedy byl vědom, že Pán svým trestem sleduje nějaký skrytý účel. Nebyl proto ani nešťastný, ani zahanbený z toho, do jak nepříjemného postavení se vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství dostal.