Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.8

Verš

pitāmaho me bhavadīya-sammataḥ
prahrāda āviṣkṛta-sādhu-vādaḥ
bhavad-vipakṣeṇa vicitra-vaiśasaṁ
samprāpitas tvaṁ paramaḥ sva-pitrā

Synonyma

pitāmahaḥ — děd; me — můj; bhavadīya-sammataḥ — uznávaný Tvými oddanými; prahrādaḥ — Prahlāda Mahārāja; āviṣkṛta-sādhu-vādaḥ — slavný, všude velebený jako oddaný; bhavat-vipakṣeṇa — jdoucímu proti Tobě; vicitra-vaiśasam — vynalézajícímu různé způsoby týrání; samprāpitaḥ — trpěl; tvam — Tebe; paramaḥ — nejvyšší útočiště; sva-pitrā — kvůli svému otci.

Překlad

Můj děd Prahlāda Mahārāja je slavný, neboť ho uznávají všichni Tvoji oddaní. Zůstal Ti věrný a vždy hledal útočiště u Tvých lotosových nohou, přestože ho jeho otec Hiraṇyakaśipu všemožně týral.

Význam

Čistý oddaný, jako je Prahlāda Mahārāja, se nikdy nevzdá útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství a nehledá ochranu u nikoho jiného, třebaže za různých okolností zakouší různá utrpení. Nikdy neprojevuje zklamání z milosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Prahlāda Mahārāja je názorným příkladem. Když budeme studovat jeho život, uvidíme, jak ho jeho otec Hiraṇyakaśipu krutě týral, ale Prahlāda přesto ani v nejmenším neodvrátil svou pozornost od Pána. Bali Mahārāja kráčel ve stopách svého děda a nevzdal se své oddanosti Pánu, ani když ho Pán potrestal.