Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.36

Verš

tatra dānava-daityānāṁ
saṅgāt te bhāva āsuraḥ
dṛṣṭvā mad-anubhāvaṁ vai
sadyaḥ kuṇṭho vinaṅkṣyati

Synonyma

tatra — tam; dānava-daityānām — démonů a Dānavů; saṅgāt — kvůli společnosti; te — tvoje; bhāvaḥ — mentalita; āsuraḥ — démonská; dṛṣṭvā — pozorováním; mat-anubhāvam — Mé jedinečné síly; vai — vskutku; sadyaḥ — ihned; kuṇṭhaḥ — úzkost; vinaṅkṣyati — bude zničena.

Překlad

Díky tomu, že tam budeš svědkem Mé svrchované moci, tvé materialistické představy a úzkost vzbuzená společností démonů a Dānavů, budou bezodkladně zničeny.

Význam

Pán pak ujistil Baliho Mahārāje veškerou ochranou, včetně ochrany před následky špatné společnosti démonů. Bali Mahārāja se nepochybně stal vznešeným oddaným, ale pociťoval jistou úzkost, protože společnost, ve které se zdržoval, nebyla příliš prodchnutá oddaností. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, ho proto ujistil, že jeho démonská mentalita bude zničena. Jinými slovy — díky společnosti oddaných démonská mentalita zmizí.

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ

Když se démon sdružuje s oddanými, kteří se věnují oslavování Nejvyšší Osobnosti Božství, postupně se stane čistým oddaným.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvacáté druhé kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Bali Mahārāja odevzdává celý svůj život”.