Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.35

Verš

rakṣiṣye sarvato ’haṁ tvāṁ
sānugaṁ saparicchadam
sadā sannihitaṁ vīra
tatra māṁ drakṣyate bhavān

Synonyma

rakṣiṣye — ochráním; sarvataḥ — po všech stránkách; aham — Já; tvām — tebe; sa-anugam — s tvými společníky; sa-paricchadam — s tvým majetkem; sadā — stále; sannihitam — zdržující se poblíž; vīra — ó velký hrdino; tatra — tam, v tvém domově; mām — Mě; drakṣyate — budeš moci vidět; bhavān — ty.

Překlad

Ó velký hrdino, budu vždy s tebou a budu tě ve všech ohledech chránit i s tvými společníky a majetkem. Navíc Mě tam budeš moci stále vidět.