Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.34

Verš

na tvām abhibhaviṣyanti
lokeśāḥ kim utāpare
tvac-chāsanātigān daityāṁś
cakraṁ me sūdayiṣyati

Synonyma

na — ne; tvām — tebe; abhibhaviṣyanti — budou schopni porazit; loka- īśāḥ — vládnoucí božstva různých planet; kim uta apare — o obyčejných lidech ani nemluvě; tvat-śāsana-atigān — kteří budou porušovat tvá nařízení; daityān — tyto démony; cakram — disk; me — Můj; sūdayiṣyati — zabije.

Překlad

Na planetě Sutala tě nebudou schopna porazit ani vládnoucí božstva jiných planet, o obyčejných lidech ani nemluvě. Budou-li démoni porušovat tvá nařízení, Můj disk je zabije.