Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.23

Verš

yat-pādayor aśaṭha-dhīḥ salilaṁ pradāya
dūrvāṅkurair api vidhāya satīṁ saparyām
apy uttamāṁ gatim asau bhajate tri-lokīṁ
dāśvān aviklava-manāḥ katham ārtim ṛcchet

Synonyma

yat-pādayoḥ — Tvým lotosovým nohám; aśaṭha-dhīḥ — velkorysá osoba prostá dvojakosti; salilam — vodu; pradāya — nabízející; dūrvā — s dorostlou trávou; aṅkuraiḥ — a s poupaty květů; api — ačkoliv; vidhāya — obětující; satīm — velmi ušlechtilý; saparyām — s uctíváním; api — ačkoliv; uttamām — nejvznešenější; gatim — cíl; asau — takový uctívač; bhajate — zasluhuje; tri-lokīm — tři světy; dāśvān — dávající Ti; aviklava-manāḥ — bez dvojakosti mysli; katham — jak; ārtim — nepříjemné zajetí; ṛcchet — zasluhuje si.

Překlad

Ti, kdo nechovají žádné postranní úmysly, mohou dosáhnout nejvznešenějšího postavení v duchovním světě už jen tím, že Tvým lotosovým nohám nabídnou pouhou vodu, čerstvou trávu nebo poupata květů. Bali Mahārāja Ti upřímně obětoval vše ve třech světech. Jak si zaslouží trpět v zajetí?

Význam

V Bhagavad-gītě (9.26) je řečeno:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je tak laskavý, že když upřímný člověk s oddaností a bez postranních úmyslů nabídne u Jeho lotosových nohou trochu vody, květ, plod nebo lístek, Pán to přijme. Oddaný je poté přepraven na Vaikuṇṭhu, do duchovního světa. Brahmā to Pánovi připomněl a požádal Ho o propuštění Baliho Mahārāje, který trpěl v poutech z Varuṇových provazů poté, co již dal Pánu vše, včetně tří světů a veškerého svého vlastnictví.