Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.22

Verš

kṛtsnā te ’nena dattā bhūr
lokāḥ karmārjitāś ca ye
niveditaṁ ca sarvasvam
ātmāviklavayā dhiyā

Synonyma

kṛtsnāḥ — všechno; te — Tobě; anena — Balim Mahārājem; dattāḥ — bylo dáno či vráceno; bhūḥ lokāḥ — všechna země a všechny planety; karma- arjitāḥ ca — vše, čeho dosáhl svými zbožnými činnostmi; ye — vše, co; niveditam ca — bylo Ti nabídnuto; sarvasvam — vše, co vlastnil; ātmā — dokonce i své tělo; aviklavayā — bez váhání; dhiyā — touto inteligencí.

Překlad

Bali Mahārāja Ti již dal všechno. Bez váhání Ti nabídl svou zemi, planety a vše ostatní, co si získal zbožnými činnostmi, nevyjímaje ani vlastní tělo.