Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.24

Verš

śrī-bhagavān uvāca
brahman yam anugṛhṇāmi
tad-viśo vidhunomy aham
yan-madaḥ puruṣaḥ stabdho
lokaṁ māṁ cāvamanyate

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; brahman — ó Pane Brahmo; yam — každému, komu; anugṛhṇāmi — projevím svou milost; tat — jeho; viśaḥ — hmotné bohatství; vidhunomi — vezmu; aham — Já; yat-madaḥ — pyšný kvůli svým penězům; puruṣaḥ — tento člověk; stabdhaḥ — pošetilý; lokam — tři světy; mām ca — Mně také; avamanyate — vysmívá se.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý Pane Brahmo, pošetilý člověk pod vlivem hmotného bohatství zhloupne a ztratí rozum. Nechová pak úctu k nikomu ve třech světech a vzdoruje dokonce i Mé autoritě. Projevím mu tedy zvláštní přízeň tím, že mu nejprve vezmu veškerý majetek.

Význam

Civilizace, která se vlivem hmotného pokroku stala bezbožnou, je velice nebezpečná. Materialista z hmotného bohatství tak zpychne, že se na nikoho neohlíží a neuznává ani autoritu Nejvyšší Osobnosti Božství. Takový způsob uvažování má velmi nebezpečné následky. Na projev zvláštní přízně dá někdy Pán příklad někoho, jako je Bali Mahārāja, který byl nyní zbaven všeho vlastnictví.