Skip to main content

Synonyma

tat-pāda-salilam yathā
stejně jako je celý svět očišťován vodou Gangy, jež vytéká z palce na noze Pána Viṣṇua. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.16
salilam
vody — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.52
vody zpustošení — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.14
voda — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.13, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.34
vodu — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.23
voda (řeky Gangy) — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.25
salīlam
jako kdyby to byla hra. — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.32

Filter by hierarchy