Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.21

Verš

śrī-brahmovāca
bhūta-bhāvana bhūteśa
deva-deva jaganmaya
muñcainaṁ hṛta-sarvasvaṁ
nāyam arhati nigraham

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; bhūta-bhāvana — ó Nejvyšší Bytosti, dobrodinče všech, který dovedeš zajistit blahobyt; bhūta-īśa — ó vládce všech; deva-deva — ó uctívané Božstvo polobohů; jagat-maya — ó všudypřítomný; muñca — prosím propusť; enam — nebohého Baliho Mahārāje; hṛta-sarvasvam — nyní připraveného o všechno; na — ne; ayam — tento nebožák; arhati — zasluhuje si; nigraham — trest.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Ó dobrodinče a vládce všech živých bytostí, uctívané Božstvo polobohů, všeprostupující Osobnosti Božství, tento muž byl již dostatečně potrestán, neboť jsi ho o vše připravil. Nyní ho můžeš propustit. Nezasluhuje si další trest.

Význam

Když Pán Brahmā viděl, že Prahlāda Mahārāja a Vindhyāvali se obrátili na Pána s žádostí o milost pro Baliho Mahārāje, přidal se k nim a na základě světských propočtů doporučil jeho propuštění.