Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.5

Verš

ādy-antāv asya yan madhyam
idam anyad ahaṁ bahiḥ
yato ’vyayasya naitāni
tat satyaṁ brahma cid bhavān

Synonyma

ādi — počátek; antau — a konec; asya — tohoto projeveného vesmíru či čehokoliv hmotného či viditelného; yat — to, co; madhyam — mezi počátkem a koncem, udržování; idam — tento vesmírný projev; anyat — cokoliv jiného, než jsi Ty; aham — špatné mentální pojetí; bahiḥ — vně Tebe; yataḥ — protože; avyayasya — nevyčerpatelný; na — ne; etāni — všechny tyto rozdíly; tat — to; satyam — Absolutní Pravda; brahma — Nejvyšší; cit — duchovní; bhavān — Ty, Pane.

Překlad

Vše projevené a neprojevené, falešné ego i počátek, udržování a zničení tohoto vesmírného projevu má původ v Tobě, Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož jsi však Absolutní Pravda, absolutní duše i Nejvyšší Brahman, proměny, jako je zrození, udržování a smrt, v Tobě neexistují.

Význam

Ve védských mantrách stojí: yato vā imāni bhūtāni jāyante — vše pochází z Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán sám říká v Bhagavad-gītě (7.4):

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

“Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego — všech těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie.” Jinými slovy, složky vesmírného projevu jsou také energií Nejvyšší Osobnosti Božství. To však neznamená, že když z Něho tyto složky vznikají, není již úplný. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate — “Jelikož je Pán úplným celkem, zachovává si dokonalou rovnováhu, přestože z Něho vychází mnoho úplných jednotek.” Proto se nazývá avyaya, nevyčerpatelný. Dokud nepřijmeme, že Absolutní Pravda je acintya-bhedābheda, současně se vším totožná a od všeho odlišná, nemůžeme o Ní mít jasnou představu. Pán je základem všeho. Aham ādir hi devānām — je původní příčinou všech devů neboli polobohů. Ahaṁ sarvasya prabhavaḥ — vše vychází z Něj. Vše, co si dovedeme v celém tomto vesmírném projevu představit, ve všech případech, ať se jedná o podmět, předmět, klad či zápor, je ve skutečnosti Nejvyšší Pán. On nerozlišuje “toto je moje a toto patří někomu jinému”, protože je sám vším. Nazývá se proto avyaya — neměnný a nevyčerpatelný, a jako takový je Absolutní Pravda, zcela duchovní Nejvyšší Brahman.