Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.4

Verš

śrī-mahādeva uvāca
deva-deva jagad-vyāpiñ
jagad-īśa jagan-maya
sarveṣām api bhāvānāṁ
tvam ātmā hetur īśvaraḥ

Synonyma

śrī-mahādevaḥ uvāca — Pán Śiva (Mahādeva) pravil; deva-deva — ó nejlepší mezi polobohy; jagat-vyāpin — ó všeprostupující Pane; jagat-īśa — ó vládce vesmíru; jagat-maya — ó můj Pane, který se prostřednictvím své energie proměňuješ v toto stvoření; sarveṣām api — všech druhů; bhāvānām — situací; tvam — Ty; ātmā — hybná síla; hetuḥ — díky tomu; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán, Parameśvara.

Překlad

Pán Mahādeva řekl: Ó hlavní mezi polobohy, všeprostupující Pane, vládce vesmíru, pomocí své energie se přeměňuješ v toto stvoření. Jsi základní i bezprostřední příčinou všeho. Nejsi hmotný — jsi Nadduší neboli svrchovanou životní silou všeho. Proto jsi Parameśvara, nejvyšší vládce všech vládců.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, sídlí v hmotném světě jako sattva-guṇa-avatāra. Pán Śiva je tamo-guṇa-avatāra a Pán Brahmā je rajo- guṇa-avatāra, ale přestože je Pán Viṣṇu řazen mezi ně, nepatří do stejné kategorie. Je deva-deva, hlavní ze všech polobohů. Protože Pán Śiva má sídlo v hmotném světě, spadá do energie Nejvyššího Pána, Viṣṇua, který se proto nazývá jagad-vyāpī, “všeprostupující Pán”. Pán Śiva je také někdy oslovován jako Maheśvara, a proto si lidé myslí, že on je vším. Zde se však Pán Śiva obrací na Pána Viṣṇua jako na Jagad-īśu, “vládce vesmíru”. Pán Śiva se také někdy nazývá Viśveśvara, ale zde oslovuje Pána Viṣṇua jménem Jagan-maya, což naznačuje, že dokonce i Viśveśvara podléhá Viṣṇuově vládě. Pán Viṣṇu je vládcem duchovního světa, ale zároveň ovládá i hmotný svět, jak uvádí Bhagavad-gīta (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa- carācaram). Pán Brahmā a Pán Śiva jsou také někdy nazýváni īśvara, ale nejvyšší īśvara je Pán Viṣṇu neboli Kṛṣṇa. Brahma-saṁhitā uvádí: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Pán je Kṛṣṇa, Pán Viṣṇu. Vše, co ve světě existuje, funguje tak, jak má, díky Pánu Viṣṇuovi. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu- cayāntara-stham. Dokonce i paramāṇu, nepatrné atomy, plní svou funkci díky přítomnosti Pána Viṣṇua v nich.