Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.3-4

Verš

kopāveśa-calad-gātraḥ
putraṁ hantuṁ mano dadhe
kṣiptvā paruṣayā vācā
prahrādam atad-arhaṇam
āhekṣamāṇaḥ pāpena
tiraścīnena cakṣuṣā
praśrayāvanataṁ dāntaṁ
baddhāñjalim avasthitam
sarpaḥ padāhata iva
śvasan prakṛti-dāruṇaḥ

Synonyma

kopa-āveśa — nesmírným hněvem; calat — třesoucí se; gātraḥ — celé tělo; putram — svého syna; hantum — zabít; manaḥ — mysl; dadhe — upřená; kṣiptvā — plísnící; paruṣayā — velmi hrubými; vācā — slovy; prahrādam — Prahlāda; a-tat-arhaṇam — který si nezasluhoval potrestání (vzhledem k jeho vznešenému charakteru a útlému věku); āha — řekl; īkṣamāṇaḥ — hleděl na něho plný hněvu; pāpena — kvůli hříšným činnostem; tiraścīnena — úkosem; cakṣuṣā — očima; praśraya-avanatam — vlídného a mírného; dāntam — ovládajícího se; baddha-añjalim — se sepjatýma rukama; avasthitam — v postavení; sarpaḥ — had; pada-āhataḥ — na něhož někdo šlápl; iva — jako; śvasan — syčící; prakṛti — od přírody; dāruṇaḥ — velmi zlý.

Překlad

Když Hiraṇyakaśipu pochopil, co se stalo, rozhněval se natolik, že se celé jeho tělo začalo třást. Rozhodl se, že svého syna zabije. Byl od přírody velmi krutý a nyní, když se cítil uražen, začal syčet jako had, na kterého někdo šlápl. Jeho syn Prahlāda byl klidný, mírný a vlídný, ovládal své smysly a stál před ním se sepjatýma rukama. Vzhledem ke svému věku a chování neměl být trestán, ale Hiraṇyakaśipu, který na něho úkosem upřeně hleděl, ho přesto začal plísnit hrubými slovy.

Význam

Chová-li se někdo nestoudně vůči zmocněnému oddanému, potrestají ho zákony přírody. Jeho život se zkrátí, přijde o požehnání od výše postavených osob a o výsledky zbožných činností. Například Hiraṇyakaśipu získal v hmotném světě tak velkou moc, že si dokázal podrobit prakticky všechny planetární soustavy ve vesmíru, včetně nebeských planet (Svargaloky). Kvůli špatnému zacházení s takovým vaiṣṇavou, jako byl Prahlāda Mahārāja, však nyní všechny výsledky jeho tapasyi pozbyly hodnoty. Śrīmad-Bhāgavatam (10.4.46) uvádí:

āyuḥ śriyaṁ yaśo dharmaṁ
lokān āśiṣa eva ca
hanti śreyāṁsi sarvāṇi
puṁso mahad-atikramaḥ

“Když se někdo chová nepřístojně k velkým duším, pozbude délky svého života, bohatství, slávy, zbožnosti, vlastnictví a veškerého štěstí.”