Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.2

Verš

athācārya-sutas teṣāṁ
buddhim ekānta-saṁsthitām
ālakṣya bhītas tvarito
rājña āvedayad yathā

Synonyma

atha — pak; ācārya-sutaḥ — syn Śukrācāryi; teṣām — jejich (synů démonů); buddhim — inteligence; ekānta-saṁsthitām — soustředěná na jeden námět, oddanou službu; ālakṣya — když poznali či viděli; bhītaḥ — se strachem; tvaritaḥ — co nejrychleji; rājñe — králi (Hiraṇyakaśipuovi); āvedayat — přednesli; yathā — odpovídajícím způsobem.

Překlad

Když Śukrācāryovi synové Ṣaṇḍa a Amarka viděli, že všichni studenti, synové démonů, díky styku s Prahlādem Mahārājem rozvíjejí vědomí Kṛṣṇy, dostali strach. Přišli za králem démonů a podrobně mu popsali vzniklou situaci.

Význam

Slova buddhim ekānta-saṁsthitām vyjadřují, že studenti, kteří naslouchali Prahlādovi Mahārājovi, vlivem jeho kázání nabyli pevného přesvědčení, že vědomí Kṛṣṇy je jediným cílem lidského života. Ten, kdo se stýká s čistým oddaným a následuje jeho pokyny, upevní své vědomí Kṛṣṇy a materialistické vědomí ho nebude znepokojovat. Právě to pozorovali učitelé u svých žáků, a proto dostali strach — všichni studenti si postupně začínali být vědomi Kṛṣṇy.