Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.1

Verš

śrī-nārada uvāca
atha daitya-sutāḥ sarve
śrutvā tad-anuvarṇitam
jagṛhur niravadyatvān
naiva gurv-anuśikṣitam

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni pravil; atha — pak; daitya-sutāḥ — synové démonů (Prahlādovi spolužáci); sarve — všichni; śrutvā — když slyšeli; tat — od něho (Prahlāda); anuvarṇitam — výroky o oddané službě; jagṛhuḥ — přijali; niravadyatvāt — vzhledem k tomu, že toto učení bylo nanejvýš užitečné; na — ne; eva — zajisté; guru-anuśikṣitam — to, co učili jejich učitelé.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Všichni synové démonů si uvědomili hodnotu Prahlādova transcendentálního učení, vzali ho velmi vážně a zavrhli materialistické pokyny svých učitelů Ṣaṇḍy a Amarky.

Význam

Toto je účinek kázání čistého oddaného, jako je Prahlāda Mahārāja. Je-li oddaný způsobilý a upřímný, bere-li vědomí Kṛṣṇy vážně a následuje-li pokyny pravého duchovního učitele — jako Prahlāda Mahārāja, který předával to, co vyslechl od Nārady Muniho — jeho kázání je účinné. Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) uvádí:

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ

Pokud se člověk snaží porozumět rozhovorům čistých oddaných (sat), bude jejich učení velmi lahodit uchu a vyvolá příznivou odezvu v srdci. Je-li inspirovaný začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a uplatňuje-li tento proces ve svém životě, má zajištěno, že dosáhne úspěchu a vrátí se domů, zpátky k Bohu. Milostí Prahlāda Mahārāje se všichni jeho spolužáci, synové démonů, stali vaiṣṇavy. Nelíbilo se jim naslouchat takzvaným učitelům, Ṣaṇḍovi a Amarkovi, kteří měli jediný zájem — učit je o diplomacii, politice, hospodářském rozvoji a podobných námětech zaměřených výhradně na smyslový požitek.