Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.41

Verš

yad-artha iha karmāṇi
vidvan-māny asakṛn naraḥ
karoty ato viparyāsam
amoghaṁ vindate phalam

Synonyma

yat — čeho; arthe — za účelem; iha — v tomto hmotném světě; karmāṇi — mnohé činnosti (v továrnách, v průmyslu, spekulace a tak dále); vidvat — pokročilý v poznání; mānī — myslí si o sobě; asakṛt — znovu a znovu; naraḥ — člověk; karoti — vykonává; ataḥ — z toho; viparyāsam — opačný; amogham — zaručeně; vindate — získává; phalam — výsledek.

Překlad

Materialista si o sobě myslí, že je velmi inteligentní, a neustále usiluje o hospodářský rozvoj. Jak je však uvedeno ve Védách, hmotné činnosti mu opakovaně přinášejí zklamání, ať v tomto životě či v příštím. Výsledky, kterých dosahuje, jsou nevyhnutelně pravým opakem toho, co chtěl.

Význam

Nikdo ještě nikdy nedosáhl hmotnými činnostmi toho, co si od nich sliboval. Naopak, každý znovu a znovu zakouší zklamání. Člověk tedy nesmí v tomto ani v příštím životě marnit čas činnostmi, jejichž cílem je smyslový požitek. Tolik nacionalistů, ekonomů a jiných ctižádostivých osob již usilovalo o štěstí na individuální či kolektivní úrovni, ale dějiny dokazují, že se všichni dočkali jen zklamání. V nedávné historii jsme viděli mnoho politických vůdců těžce pracovat v zájmu individuálního a kolektivního hospodářského rozvoje, ale všichni selhali. To je zákon přírody, jak bude jasně vysvětleno v příští sloce.