Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.4.44

Verš

śrī-yudhiṣṭhira uvāca
devarṣa etad icchāmo
vedituṁ tava suvrata
yad ātmajāya śuddhāya
pitādāt sādhave hy agham

Synonyma

śrī-yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Mahārāja Yudhiṣṭhira se otázal; deva-ṛṣe — ó nejlepší světče mezi polobohy; etat — toto; icchāmaḥ — přejeme si; veditum — vědět; tava — od tebe; su-vrata — odhodlaného dělat duchovní pokroky; yat — protože; ātma-jāya — vlastnímu synovi; śuddhāya — který byl čistý a vznešený; pitā — otec, Hiraṇyakaśipu; adāt — dával; sādhave — velký světec; hi — ovšem; agham — potíže.

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira pravil: Ó nejlepší ze světců mezi polobohy a nejlepší z duchovních vůdců! Jak je možné, že Hiraṇyakaśipu působil Prahlādovi Mahārājovi, čistému a vznešenému světci, tolik potíží, když byl Prahlāda jeho vlastní syn? To bych se od tebe chtěl dozvědět.

Význam

Abychom se dozvěděli o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, a vlastnostech Jeho čistého oddaného, musíme se dotazovat autorit, jako je Devarṣi Nārada. Na transcendentální skutečnosti se nemůžeme ptát světského člověka. Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) uvádí: satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ — autoritativně poznat postavení Pána a Jeho oddaných je možné jedině stykem s oddanými. Oddaný jako Nārada Muni je oslovován suvrata. Su znamená dobrý a vrata značí slib. Slovo suvrata tedy poukazuje na toho, kdo nemá nic společného s hmotným světem, který je vždy špatný. Ten, kdo se obrátí na materialistického učence pyšného na akademické znalosti, se nic duchovního nedozví. V Bhagavad-gītě (18.55) stojí: bhaktyā mām abhijānāti — je třeba se snažit poznat Kṛṣṇu prostřednictvím oddané služby a oddaného. Proto bylo zcela namístě, že se Yudhiṣṭhira Mahārāja chtěl dozvědět více podrobností o Prahlādovi od Śrī Nārady Muniho.