Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.4.43

Verš

tasmin mahā-bhāgavate
mahā-bhāge mahātmani
hiraṇyakaśipū rājann
akarod agham ātmaje

Synonyma

tasmin — jemu; mahā-bhāgavate — vznešenému oddanému Pána; mahā-bhāge — požehnanému; mahā-ātmani — úžasně velkomyslnému; hiraṇyakaśipuḥ — démon Hiraṇyakaśipu; rājan — ó králi; akarot — páchal; agham — velký hřích; ātma-je — vůči vlastnímu synovi.

Překlad

Můj milý králi Yudhiṣṭhire, démon Hiraṇyakaśipu tohoto vznešeného, požehnaného oddaného mučil, přestože byl Prahlāda jeho vlastní syn.

Význam

Začne-li démon jako Hiraṇyakaśipu sužovat oddaného, pak navzdory vznešenému postavení, jehož dosáhl tvrdou askezí, je to začátek jeho pádu a výsledky jeho askeze mizí. Ten, kdo utiskuje čistého oddaného, přichází o všechny výsledky své askeze a zbožného jednání. Jelikož se Hiraṇyakaśipu nyní rozhodl trestat svého syna, vznešeného oddaného Prahlāda Mahārāje, jeho majestát začal upadat.