Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.67

Verš

etair anyaiś ca vedoktair
vartamānaḥ sva-karmabhiḥ
gṛhe ’py asya gatiṁ yāyād
rājaṁs tad-bhakti-bhāṅ naraḥ

Synonyma

etaiḥ — těmito způsoby; anyaiḥ — jinými způsoby; ca — a; veda-uktaiḥ — jak nařizují védská písma; vartamānaḥ — následující; sva-karmabhiḥ — svým zaměstnáním; gṛhe api — dokonce i doma; asya — Pána Kṛṣṇy; gatim — cíle; yāyāt — může dosáhnout; rājan — ó králi; tat-bhakti-bhāk — kdo prokazuje oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství; naraḥ — kdokoliv.

Překlad

Ó králi, člověk má vykonávat své povinnosti v souladu s těmito pokyny, jakož i dalšími pokyny uvedenými ve védské literatuře, jen aby zůstal oddaným Pána Kṛṣṇy. Tak bude schopen dosáhnout cíle, i když bude žít doma.

Význam

Konečným cílem života je Viṣṇu, Kṛṣṇa. Pokud se tedy člověk snaží dosáhnout tohoto cíle, Kṛṣṇy, ať už pomocí védských usměrňujících zásad či hmotných činností, jeho život bude dokonalý. Cílem má být tedy Kṛṣṇa; každý, z jakéhokoliv postavení, má usilovat o Jeho dosažení.

Kṛṣṇa přijme službu od kohokoliv. V Bhagavad-gītě (9.32) říká:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

“Ó synu Pṛthy! Ti, kdo se ke Mně uchýlí, byť jsou i nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci), mohou dosáhnout nejvyššího cíle.” Nezáleží na tom, v jakém je člověk postavení; pokud se snaží o to, aby vykonáváním své povinnosti pod vedením duchovního mistra dosáhl Kṛṣṇy, jeho život bude úspěšný. Nedá se říci, že Kṛṣṇy mohou dosáhnout pouze sannyāsīni, vānaprasthové a brahmacārīni. I gṛhastha neboli hospodář může dosáhnout Kṛṣṇy, stane-li se čistým oddaným bez hmotných tužeb. Příklad je uveden v následujícím verši.