Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.68

Verš

yathā hi yūyaṁ nṛpa-deva dustyajād
āpad-gaṇād uttaratātmanaḥ prabhoḥ
yat-pāda-paṅkeruha-sevayā bhavān
ahāraṣīn nirjita-dig-gajaḥ kratūn

Synonyma

yathā — jako; hi — zajisté; yūyam — vy všichni (Pāṇḍuovci); nṛpa-deva — ó pane králů, lidských bytostí a polobohů; dustyajāt — nepřekonatelné; āpat — nebezpečné situace; gaṇāt — ze všech; uttarata — unikli; ātmanaḥ — vlastní; prabhoḥ — Pána; yat-pāda-paṅkeruha — jehož lotosové nohy; sevayā — sloužením; bhavān — ty; ahāraṣīt — vykonával; nirjita — porážející; dik-gajaḥ — ty nejmocnější nepřátele, kteří byli jako sloni; kratūn — obřady.

Překlad

Ó králi Yudhiṣṭhire, díky službě Nejvyššímu Pánu jste vy všichni Pāṇḍuovci překonali největší nebezpečí, do kterých vás přiváděli mnozí králové a polobozi. Tím, že sloužíte lotosovým nohám Kṛṣṇy, jste porazili mocné nepřátele, kteří byli jako sloni, a tak jste shromáždili vše potřebné k vykonání oběti. Kéž jste Jeho milostí vysvobozeni z hmotného zajetí!

Význam

Mahārāja Yudhiṣṭhira se postavil do role obyčejného hospodáře a chtěl se od Nārady Muniho dozvědět, jak může gṛha-mūḍha-dhī—člověk, který je v zajetí rodinného života a zůstává proto neustále hlupákem — dosáhnout vysvobození. Nārada Muni ho uklidnil slovy: “Ty jsi již v bezpečí, protože ty i celá tvoje rodina jste se stali čistými oddanými Kṛṣṇy.” Kṛṣṇovou milostí Pāṇḍuovci zvítězili v bitvě na Kurukṣetře a byli zachráněni z mnoha nebezpečných situací, které způsobili nejen různí králové, ale někdy i polobozi. Jsou tedy praktickým příkladem toho, jak lze žít v bezpečí díky milosti Kṛṣṇy. Každý by měl následovat příkladu Pāṇḍuovců, kteří ukázali, jak milost Kṛṣṇy zachraňuje. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy si klade za cíl učit, jak může každý klidně žít v tomto hmotném světě a na konci života se vrátit domů, zpátky k Bohu. V hmotném světě hrozí stále nebezpečí na každém kroku (padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām). Pokud však člověk bez okolků přijme útočiště u Kṛṣṇy a neopustí je, může oceán nevědomosti snadno překonat (samāṣritā ye pada-pallava-plavaṁ mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ.) Pro oddaného se tento velký oceán nevědomosti stává loužičkou vody v otisku kravského kopyta. Čistý oddaný se neobtěžuje tím, že by různými způsoby usiloval o zlepšení své situace. Zůstává v tom nejjistějším postavení služebníka Kṛṣṇy, a díky tomu mu nikdy nehrozí žádné nebezpečí.